indmeldelse I sTEJLBJERGGAARD rideforening

Stejlbjerggaard Rideforening bliver, som de fleste andre foreninger, drevet af frivillige kræfter fra foreningens medlemsskare, eller forældre hertil, altså dig og alle os der allerede er medlem i Stejlbjerggaard Rideforening.

Og som medlem i Stejlbjerggaard Rideforening eller som forældre til et medlem, har du helt sikkert nogle forventninger til os som forening – du har altså, med andre ord, nogle forventninger til dig selv som medlem/ forældre til et medlem, for det er jo dig, der sammen med alle vi andre medlemmer udgør foreningen.

Vi, som forening, dvs. alle os der allerede er medlem i Stejlbjerggaard Rideforening har også forventninger til dig som nyt medlem. Vi forventer nemlig at du, ligesom alle vi andre, tager aktiv del i foreningslivet og hjælper med til at løfte de opgaver rideforeningen skal løse for at kunne tilbyde sine medlemmer et godt foreningsgrundlag. Vi forventer således, at du bakker op om de aktiviteter og arrangementer der tilbydes vores medlemmer og bidrager med en hjælpende hånd der hvor du kan og når du kan.

Vi hører også meget gerne om dine fantastiske nye initiativer der kan bidrage til et godt og kammeratligt foreningsliv - og vi hjælper dig selvfølgelig allesammen med at føre dem ud i foreningslivet til glæde og gavn for os alle. Velkommen til
GIVE IT A TRYFREE PERSONAL TRAINING SESSION